Corona wake up! Laten we ontwaken uit deze nachtmerrie

Corona wake up! Laten we ontwaken uit deze nachtmerrie

Ik weet niet of jij het ook merkt, maar ik voel de sfeer om me heen grimmiger worden. Het lijkt alsof de wereld is verdeeld in twee kampen; het kamp voor en het kamp tegen. Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons en daartussenin zit weinig nuance. Of het nu gaat om BLM, Johan Derksen, zwarte piet, Covid-19 of -20, overal zie je dezelfde fanatieke kampen die elkaar bevechten. De saamhorigheid is ver te zoeken en dat is een gemiste kans. Want uiteindelijk strijden we allemaal voor hetzelfde, namelijk voor een wereld waarin iedereen in vrijheid (en blijheid) kan leven. In plaats van dat we bruggen bouwen door met respect naar elkaar te luisteren (waarbij je best elkaar kritische vragen mag stellen) overgooien we elkaar met pek en veren, verwensen we elkaar de afgrond in en maken we de kloof steeds groter.

Mensen zijn bang

De huidige grilligheid ontstaat uit angst. Mensen zijn bang geworden en zoals het spreekwoord zegt: “Een kat in het nauw maakt rare sprongen.” Mensen reageren niet veel anders, we maken rare sprongen. Ten koste van de ander, maar eigenlijk ten koste van onszelf. Want door elkaar te bevechten maken we het gevoel van onveiligheid alleen maar groter en zal de angst nog verder om zich heen slaan.

Onlangs liep ik op straat en zag iemand van de gemeentereiniging lopen. Voor zijn mond een mondkapje, in zijn handen een spray waarmee hij zijn handen reinigde, angstig om hem heen kijkend of er niet iemand iets te dicht bij hem kwam. Niet veel later ging ik naar een bespreking waarbij de voorzitter omringd was door plexiglas. Op iedere tafel stond een desinfectiemiddel en alle tafels stonden netjes op anderhalve meter verspreid in de ruimte. Dat ik door het plexiglas de stem van de voorzitter niet meer kon horen, was jammer. Haar stem ging verloren in haar zelf opgebouwde schijnveiligheid. Ze waande zich veilig(er) achter haar doorschijnende muur, maar ik bleef de angst in haar ogen zien. Van binnen voelde ik mijn tranen. Voor haar.

Hoogleraar psychologie

Onlangs keek ik naar een interview met Michaéla Schippers en Ramon Bril. Michaéla is hoogleraar psychologie aan de Erasmus universiteit. Ik vond het interview met name interessant omdat ik al lange tijd verbaasd ben over het feit dat er niet of nauwelijks aandacht wordt besteed in het OMT aan de psychische impact van alle maatregelen rondom Covid-19.

Juist in deze tijd van verdeeldheid in optima forma, vind ik het moedig dat zij haar nek durft uit te steken. Er zijn tot nu toe slechts een handjevol medici die zich openlijk durven uit te spreken tégen de maatregelen van de overheid. Gelukkig worden dit er steeds meer waardoor er een duidelijker beeld ontstaat van de impact van de maatregelen. Zo heeft onlangs een groep artsen een brandbrief geschreven, waarin zij hun ernstige bezorgdheid uiten over de maatregelen rondom het SARS-Cov-2-virus. Ook als niet-medicus kun je de brandbrief ondertekenen.

Corona wake up! Laten we ontwaken uit deze nachtmerrie

Vicieuze cirkel

In het interview geeft Michaéla Schippers aan nog nooit in haar leven openlijk te hebben gedemonstreerd. Haar opmerking komt me bekend voor. Ik heb ook nooit eerder gedemonstreerd, net als mijn partner en vele andere mensen die nu wel van zich willen laten horen. Degenen die nu in opstand komen, of beter gezegd met een weerwoord willen komen, hebben dat voorheen (veelal) nooit gedaan.

Waarom dit nu wel gebeurt, heeft te maken met het feit dat het water aan de lippen staat. Het gevoel van onmacht zorgt ervoor dat we ons met de rug tegen de muur voelen staan, waardoor mensen die altijd hebben gezwegen nu van zich laten horen. Want als je eenmaal wakker bent geworden, laat je je niet meer in slaap sussen. Als mensen hier echter iets over willen zeggen, dan word je monddood gemaakt om reden van “gevaar voor de volksgezondheid”. Dat zorgt voor een discrepantie of op z’n minst een vicieuze cirkel. “Strijden voor het versoepelen – of nog beter: het laten vervallen – van maatregelen, die je juist weerhouden om te kunnen strijden.”

Hoe zit het nou met die Covid-19?

Om hoeveel besmettingen en sterfgevallen praten we eigenlijk? Kortom hoe dodelijk is dit virus?  

De geschatte mortaliteit van Covid-19 is slechts 0,32% (aldus Hugo de Jonge, vraag/antwoord 11) maar is op een lijst gezet samen met dodelijke ziekten als Ebola en Sars. Er kunnen inderdaad mensen doodgaan aan Covid-19 en dat is ook gebleken, maar elke griepvariant eist (en eiste) mensenlevens. Helaas heeft de WHO (World Health Organization) in 2009 de definitie ‘Pandemie’ aangepast, waardoor Covid-19 bestempeld kan worden als pandemie. Aan de hand van de definitie vóór 2009 zou er namelijk niks aan de hand zijn geweest. Het percentage (0,32%) is ook nog eens van mensen die niet uitsluitend gestorven zijn áán Corona, maar mét Corona. Een belangrijk nuanceverschil. Het sterftecijfer van mensen die uitsluitend aan Corona zijn overleden, dus mensen die zijn overleden zonder andere onderliggende ziekten, ligt vele malen lager.

Het aanpassen door de WHO van de “definitie pandemie” gebeurde “toevallig” vlak voor de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009. Kun je je dat nog herinneren? Er was nog nooit zo’n milde griep als toen, maar er werd een enorme angst gezaaid door het WHO. Er moesten voor miljoenen aan vaccins gekocht worden. Vaccins die uiteindelijk zijn vernietigd omdat het loos alarm bleek. Als je alles nog eens wil terugkijken, is dit een mooie samenvatting. Het lijkt wel alsof dat een generale repetitie was voor wat er nu gebeurt.

In dit blog kun je zien dat de sterftekans 40 tot 500 keer kleiner is dan andere ziektes op Lijst A (lijst met dodelijke ziekten zoals Ebola en Sars). Ziektes waar ons land nooit voor in lockdown is gegaan, ziektes waar we nooit écht bang voor zijn geweest dat we ermee zouden worden besmet, ziektes waar we nooit onze kinderen voor hebben moeten traumatiseren, maar stuk voor stuk ziektes die vele malen dodelijker zijn dan Covid-19.

Hoe zit de WHO in elkaar

De WHO heeft door de definitie destijds te wijzigen ook nu weer Covid-19 kunnen uitroepen tot een pandemie. De WHO bepaalt voor de meeste landen het beleid op gebied van volksgezondheid. Om het volledige plaatje te hebben is het wellicht zinvol om te vermelden dat de grootste sponsor van de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation betreft. Een bedrijf dat zich primair bezighoudt met het maken van vaccins. Een paar maanden geleden was er slechts nog één grotere sponsor van het WHO en dat was Amerika. Amerika heeft echter enige tijd terug de geldkraan dichtgedraaid, waardoor Bill Gates nu de grootste sponsor is van deze organisatie. Dat geeft op z’n minst het beeld van belangenverstrengeling. Met het geven van cadeautjes is Bill Gates niet zo vermogend geworden. Van huis uit is hij een commerciële zakenman en géén filantroop.

Zonder in complottheorieën te vervallen wil ik toch de opmerking maken: “wie betaalt, bepaalt”. Bill Gates heeft duidelijk financiële belangen bij de verkoop van vaccins, dat maakt hem als grootste sponsor van de WHO op z’n minst dubieus. Als je dan bedenkt dat de WHO het beleid van de aangesloten landen – waaronder Nederland – bepaalt, trekt er dus eigenlijk op dit moment maar één persoon aan de touwtjes van de wereld. Want het RIVM volgt de WHO en de overheid volgt het RIVM. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor het grootste gedeelte van de wereld. Daarom doen de meeste landen allemaal hetzelfde, ze volgen de richtlijnen of aanbevelingen van de WHO. Als we echter naar het RIVM luisteren, klinkt hun motivatie om de 1,5 meter in stand te houden, niet écht wetenschappelijk onderbouwd.

Terug naar het interview

In het interview geeft Michaéla aan dat het haar bevreemdt dat er door de overheid voor deze zware maatregelen is gekozen, terwijl onderzoek laat zien dat er niet of nauwelijks verschil is in het effect van milde of zware maatregelen. Waarom is er dan gekozen voor deze zware maatregelen? Maatregelen waardoor er: (onnodig) veel angst is gezaaid, veel mensen in een financiële crisis terecht zijn gekomen, het land in een economische malaise is beland, mensen mentaal en fysiek (uitgestelde behandelingen) zijn beschadigd (zelfs gestorven), kinderen zijn getraumatiseerd en grondrechten met handen en voeten zijn geschonden. En voor welke meerwaarde?

Volgens de overheid is er slechts één oplossing voor het Covid-19 probleem en dat is een vaccin. Hugo de Jonge gelooft daar heilig in (of doet dit althans zo voorkomen) en heeft al voor miljoenen vaccins besteld. Vaccins waarvan echter niet bewezen is of ze daadwerkelijk veilig zijn en gaan werken.

Ik vergelijk het even met het kopen van een auto. Je moet 10.000 euro betalen voor een auto, maar je weet bij betaling niet zeker of er wel een motor in zit. Zou je dat doen? Waarschijnlijk niet. Maar Hugo de Jonge doet dit met overheidsgeld wel. Niet met 10.000 euro maar met 300 miljoen. En twijfel je aan deze woorden, lees dan deze brief aan de Tweede Kamer en lees vooral vraag/antwoord 17. Hierin kun je lezen dat er een risico bestaat dat (een deel van) het geïnvesteerde geld in het vaccin van Oxford University / Astra Zeneca zich niet vertaalt in een werkzaam en veilig vaccin.

En dan verwijs ik je weer even naar de vorige paragraaf. Wie trok er ook alweer aan de touwtjes bij de WHO? Oh ja, dat was Bill Gates. Die van de vaccins.

Het verschil tussen de Mexicaanse griep en Covid-19

Als je terugkijkt naar de beelden van 2009, hoe de media zich opstelde tijdens de Mexicaanse griep, dan valt je op dat de media er toen best kritisch bovenop zaten. Dat is een wezenlijk verschil in de huidige houding, waarbij de hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok, zelfs openlijk toegeeft dat “tegengeluid publiceren geen noodzaak is”. Dat is natuurlijk heel verontrustend, maar helaas is de Volkskrant daarin geen uitzondering geweest. Alle media hebben zich low-profile opgesteld. Hoe is dat mogelijk? Waar is de ethiek voor journalistiek gebleven? Burgers hebben recht op eerlijke en onafhankelijke nieuwsgaring. Afgelopen maanden heb ik nauwelijks een kritische noot gehoord in de media. Noch in de krant, noch online, noch op TV. Ze praten allemaal de overheid na en er wordt zelfs geen vraag gesteld over de tegenstrijdigheid in de maatregelen zoals bijvoorbeeld:

 • Je mag met meerdere huishoudens in een auto (zonder mondkapje), je mag samen dansen en seks hebben, maar als je uitstapt moet je anderhalve meter in acht nemen. Deze anderhalve meter geldt ook in de horeca.
 • Voetballen mag, maar het stadion mag slechts voor 30% worden gevuld en je mag niet zingen of juichen bij een doelpunt (terwijl in andere landen de voetbalfans volop feest vieren in volle stadions).
 • Buiten je huis wordt er gehandhaafd op de anderhalve meter, maar dit geldt niet voor hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, medici, et cetera). Als het virus écht zo’n killer zou zijn, dan zou je dit toch echt niet moeten willen.
 • Willekeurig demonstratiebeleid.

Dan hoor ik mensen zeggen: “Maak je niet druk, we mogen sinds 1 juli toch weer heel veel?” Ja dat klopt, maar als ik 1000 euro van je pik en ik wapper na een paar weken even met 750 euro voor je neus. Ben je dan dankbaar dat je die 750 euro weer kunt zien? Terwijl ik het ook nog eens ieder moment weer van je af kan pakken? Dat is wat er nu gebeurt, want 3 juli is er niet voor niets een “Programma-directeur-generaal COVID 19” benoemd door minister Ollongren. Dat doen ze niet omdat het allemaal alweer voorbij is gewaaid. Of dacht je dat echt?

Waarschuwing voor aerosolen

Er schuilt een groot gevaar wanneer we ervan uit blijven gaan dat er maar één oplossing is (een vaccin) en hierin braaf naar onze overheid blijven luisteren. We sluiten namelijk onze ogen voor andere mogelijkheden en dat is altijd een gevaarlijke ontwikkeling. Zo is huisarts Rob Elens al maanden bezig om het medicijn HCQ (Hydroxychloroquine in combinatie met zink)  voor de eerstelijns medici beschikbaar te krijgen. Hij stapt er nu zelfs voor naar de rechter.

Ook Maurice de Hond is al maanden bezig om te wijzen op de besmetting via aerosolen (microscopisch kleine druppeltjes in de lucht) en dat deze besmetting wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Hij stelt dat besmetting niet plaats vindt op basis van grote druppels en/of oppervlakten. Aerosolen zweven door de ruimte en houden zich niet aan 1,5 meter.

Dat betekent dat maatregelen als (niet medicinale) mondkapjes, social distance en de 1,5 meter maatregelen niet bijdragen aan het voorkomen van besmettingen en dat maatregelen die hiertoe wel kunnen bijdragen niet worden gestimuleerd. Maatregelen die wel doeltreffend kunnen zijn ter voorkoming van besmetting zoals:

– goed ventileren
– geen massale bijeenkomsten binnen
– gebruik van luchtreinigers (ionisatoren) in gesloten ruimtes
– gezonde voeding en gezond leven
– eventueel preventief slikken van vitamine C, D en zink

Ga zelf op zoek naar informatie

Internet staat vol informatie. Om de blog leesbaar te houden heb ik slechts een paar linkjes kunnen verwerken. Er is echter veel meer informatie te vinden. Leg je niet neer bij de informatie die je in hapklare brokken van de reguliere media krijgt voorgeschoteld. Ga zelf op zoek naar informatie, lees je in en trek je eigen conclusie.

Eigen mening

Natuurlijk hoef je het niet met mij eens te zijn, ieder mens heeft recht op een eigen mening, maar ook als je een andere mening hebt, zou je op z’n minst vraagtekens moeten zetten bij de onwettigheid van de inbreuk op onze grondrechten, het buitensporige geweld van de ME op vreedzame demonstranten en je afvragen waarom er steeds meer artsen en wetenschappers van zich laten horen. Ook als je een andere mening hebt zal je toch in ieder geval moeten onderkennen dat afgelopen maanden heel veel mensen zijn beschadigd. Mentaal (door social distance), fysiek (door uitgestelde behandelingen) en financieel.

En laten we ons ook realiseren hoeveel schade (kleine) kinderen hebben opgelopen. Door ze te vertellen dat ze niet mochten knuffelen met opa en oma omdat ze opa en oma ziek kunnen maken. Dit heeft diepe impact op kinderen, dat mogen we niet onderschatten. Nog los van het creëren van smetvrees met het “kapot wassen” van de handjes. De maatregelen hebben kinderen angstig gemaakt en daardoor beschadigd. Zij hebben immers (nog) geen wortels naar het echte normaal. Zij moeten het doen met wat ze hier en nu krijgen voorgeschoteld. Dat is voor hun “normaal”. Zelfs als dit abnormaal is.

Laat ik ook de ouderen niet vergeten, want de eenzaamheid van onze ouderen is niet alleen schrijnend maar ook onaanvaardbaar. Zou jij op deze manier oud willen worden? Top dat de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (Sovidz) van plan is de Staat te dagvaarden over een deel van het verpleeghuis beleid!

Alleen samen staan we sterk!

En dan die vraag: waarom? Er is geen sprake van een killervirus. Nooit geweest ook. De cijfers vertellen een heel ander verhaal, hoe schrijnend de cijfers (versus overdreven maatregelen) ook zijn. Maar het is nooit te laat om te ontwaken en het tij te keren, alleen hebben we elkaar daarvoor nodig.

En als we echt hier iets aan willen veranderen, laten we dan stoppen met het kijken naar de verschillen, stoppen om elkaar te bevechten, maar laten we op zoek gaan naar elkaars overeenkomsten, ons gezamenlijke doel. Want alleen mét elkaar staan we sterk! Met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen.

Laten we elkaar een hand geven: boeren, voetbalsupporters, strijders, bouw in verzet, Black & Alllivesmatters, Virus Waanzin, bezorgde Nederlanders, Jensenfans, anti-vaxxers, kermis exploitanten, horeca ondernemers, sekswerkers, Johan Derksen-aanhangers & -tegenstanders, Zwarte-Piet-lovers & -haters, artsen & verpleegkundigen, Gele hesjes, politie & ME, hulpverleners, Nederland in opstand, Video in verzet, Nee tegen 1,5 meter, militairen, leerkrachten, ouders, grootouders, en iedereen die ik ben vergeten. We zijn allemaal bezorgd over de toekomst, laten we kijken naar wat ons met elkaar verbindt. Laten we met elkaar opstaan en strijden voor onze vrijheid en geluk!

Meer leesvoer

Informatieve artikelen van Virus Waanzin

Meer kijktips

De dreiging van de ‘New World Order’: Prof. Bob de Wit en Flavio Pasquino
Bas Filippini – De Keizer Heeft Geen Kleren Aan
Frank Ruesink – De Keiharde Leugens van Klaas Dijkhof

liefs Marion

Meer informatie

Verlos je van de angst en durf te leven
Open brief aan Mark Rutte
Het nieuwe normaal is volstrekt #koekoek
Het doemscenario van de Corona-app
Vijftigplussers vooral bang dat hun naasten ziek worden van het coronavirus
Contact houden met de kleinkinderen tijdens het Coronavirus

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Corona wake up! Laten we ontwaken uit deze nachtmerrie

5 reacties:

 1. Chris van Driel

  Ze hebben veel leed onder het volk verspreid veel onnodige angst als ze naar Rob Elens luisteren dan hoeft er bijna niemand naar het ziekenhuis ,vaccins die niet getest zijn maar waar veel geld aan te verdienen is krijgt voorrang op een kuur van Dr Elens van 15€ vele ouderen zijn in eenzaamheid gestorven en begraven hier moet worden ingegrepen de regering en het RIVM moeten aangeklaagd worden voor hoogverraad aan het volk ,dood door schuld ,economisch gezien vele ondernemers aan de afgrond gebracht veel werklozen er gaan ook nog veel mensen sterven door de nasleep van het Corona weg met deze regering,terug naar een vrij NEDERLAND met een eerlijke rechtsgang

 2. Aleida Mosterman

  Helemaal mee eens, goed verwoord!

 3. Ik ben het er helemaal mee eens dat we de regering en het RIVM moeten aanklagen!

 4. Helemaal mee eens dat de Regering en het RIVMworden aangeklacht en zo snel mogelijk

 5. En al die verpleegkundigen dan die hun vreselijke ervaringen hebben gedeeld. De ic waar vrijwel geen lege bedden meer waren waardoor de reguliere zorg is uitgesteld, wat veel levens heeft gekost en nog gaat kosten. Is dat allemaal niet waar dan, zijn dat sprookjes. Ik vind uw visie veel te beperkt. Als we alle maatregelen nu loslaten zitten we heel snel weer in dat scenario. Kijk toch ook eens naar andere landen waar het virus heel snel weer oplaait. Ik denk dat er voor alle maatregelen iets te zeggen valt. En is het nu zo vreselijk kn om 1.5 meter afstand te houden, handen wassen enz. En daarbij oog voor super spreading events, zoals grote evenementen, kerkdiensten, koren enz. Laten we proberen de economische sectoren op een goede manier op te starten. Er zijn veel ergere dingen op de wereld dan de maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Ik geniet nog steeds heel veel van het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *