Waarom staan windmolens soms stil?

Een paar dagen per week wonen we in de polder, op Flevoland om precies te zijn. Mijn partner heeft daar een huis en de ene helft van de week wonen we in mijn huis (Den Haag) en de andere helft van de week wonen we in zijn huis. Als we op donderdagavond naar zijn huis rijden en we rijden het “eiland” op, dan is het eerste wat ik zeg: “Welkom op ons hoereneiland”. Waarom ik dit zeg? Omdat we in de avonduren worden verwelkomd door een zee van rode lichtjes. Er staan namelijk op Flevoland enorm veel windmolens, en die hebben allemaal rode lichtjes. In het donker zie je de windmolens zelf niet staan, maar je ziet dus wel een zee van rode lichtjes… De wallen zijn er niks bij.

Waarom staan windmolens soms stil?

Rijen tot aan de horizon

Overdag zie je ze natuurlijk wel en als je door de polder rijdt, rijen tot aan de horizon. Echt niet normaal hoeveel windmolens hier staan en ook nog steeds worden bijgebouwd. Het valt me echter op dat niet altijd alle windmolens draaien. Ook niet als er voldoende wind is. Sommige windmolens staan onbeweeglijk stil, in het landschap. Deze vraag houdt niet alleen mij bezig maar speelt ook een belangrijke rol in de discussie rondom duurzame energie.

Kinetische energie

Windmolens, de reuzen van het moderne energielandschap, zijn ontworpen om de kinetische energie van wind om te zetten in elektriciteit. Echter, hun werking is onderhevig aan meer factoren dan alleen de aanwezigheid van wind. De redenen waarom ze soms stilstaan, zijn zowel technisch als economisch van aard en belichten de complexiteit van duurzame energieproductie.

Technische beperkingen en onderhoud

Een primaire reden voor windmolens om stil te staan, is onderhoud. Net als elke andere machine vereisen windmolens regelmatige inspectie en onderhoud om optimaal te kunnen functioneren. Tijdens deze perioden worden ze uitgeschakeld om veilige werkomstandigheden voor de technici te garanderen. Ook kunnen technische beperkingen, zoals defecten of het wachten op vervangende onderdelen, ervoor zorgen dat windmolens tijdelijk buiten bedrijf zijn.

Windcondities

De kracht en richting van de wind spelen ook een sleutelrol. Windmolens hebben een minimale windsnelheid nodig om te starten, vaak rond de 3 tot 4 meter per seconde. Aan de andere kant, bij extreem hoge windsnelheden, worden windmolens uit veiligheidsoverwegingen stilgezet om schade te voorkomen. Dit veiligheidsmechanisme beschermt zowel de windmolen zelf als de omgeving.

Netwerkbeheer en energievraag

Een minder voor de hand liggende reden is het beheer van het energienetwerk. Windenergie is variabel en kan fluctuaties in het energienet veroorzaken. Op momenten dat er een overschot aan energie is of de vraag naar elektriciteit laag is, kunnen windmolens tijdelijk worden uitgeschakeld om een evenwicht in het net te bewaren. Dit illustreert hoe energieproductie niet alleen afhankelijk is van productiecapaciteit maar ook van een nauwkeurige afstemming op de energievraag.

Milieu- en dierenbescherming

Daarnaast speelt de bescherming van vogels en vleermuizen een rol. In bepaalde gebieden kunnen windmolens worden stilgezet om de migratie van vogels of de activiteiten van vleermuizen niet te verstoren. Dit aspect van milieubescherming is een goed voorbeeld van hoe duurzame energieprojecten streven naar een harmonie tussen technologie en natuur.

Economische afwegingen

Ten slotte zijn economische afwegingen van belang. De prijs van elektriciteit op de energiemarkt fluctueert en in tijden van lage prijzen kan het economisch onrendabel zijn om de windmolens te laten draaien. Dit toont aan dat de werking van windmolens niet alleen een technische of ecologische kwestie is, maar ook een economische.

Complexe interactie

Dus mocht je ooit door de polder rijden en je afvragen waarom er zoveel molens stil staan, dan kan het juiste antwoord hierop, zomaar in deze blog te vinden zijn.

Extra info

Tips voor een afvalvrij leven: zo draag jij je steentje bij!

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© Afbeelding: 123rf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *